Nowa Energia dla Kraśnika

Projekt „Nowa energia dla Kraśnika” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Kwota dofinansowania wynosi 6 587 100,50 zł. i stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu i stanowi największe dofinansowanie w historii miasta. Celem projektu jest dostawa i montaż instalacji solarnych do 878 domostw mieszkalnych z terenu Miasta Kraśnik.