Aktualności

NOWA ENERGIA – KOLEJNA ODSŁONA

Program „Nowa Energia dla Kraśnika” to nie tylko zakup i instalacja kolektorów słonecznych dzięki dofinansowaniu unijnemu. Drugim zadaniem realizowanym przez burmistrza Mirosława Włodzarczyka i samorząd kraśnicki będzie budowa elektrowni słonecznej o mocy 0,7 MW i biogazowi przez miejską spółkę Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, trzecim zaś budowa i eksploatacja farmy solarnej o mocy 1 MW – czytamy w „Pulsie Biznesu”. Dla tego ostatniego zadania miasto chce znaleźć partnera prywatnego w ramach PPP, czyli Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

– To pilotażowy pomysł. W październiku będzie konkurs dla przedsiębiorców w woj. lubelskim na dofinansowanie tego typu instalacji i wyłoniony partner będzie mógł ubiegać się o dotację, która maksymalnie może wynieść nawet 4 mln zł – mówi Michał Mulawa z Urzędu Miasta Kraśnik.

- Farmy słoneczne wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych na początkowej fazie realizacji projektu, dlatego PPP wydaje się być znakomitym rozwiązaniem, gdy partner publiczny ma ograniczone możliwości budżetowe – mówi Bartosz Mysiorski z Fundacji Centrum PPP.

Dodaje, że w przypadku Kraśnika trudno o lepszą w Polsce lokalizację pod względem dni słonecznych.

– Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/mkw, w okolicach Kraśnika jest to 1200 kWh/mkw – mówi Bartosz Mysiorski. Uważa, że sukces w Kraśniku skłoni inne samorządy do sięgnięcia po PPP. Bo do energetyki odnawialnej nie trzeba ich specjalnie zachęcać. (dn)

Więcej na ten temat na stronie Pulsu Biznesu

opublikowano: 17.07.2014r.