Aktualności

Opóźnienia w montażu instalacji solarnych

W związku z realizacją projektu „Nowa Energia dla Kraśnika – zakup i montaż zestawów solarnych”  informujemy, że umowy z wykonawcą robót firmą SOLVER Sp. z o.o. zostały rozwiązane z dniem 29-01-2015 z winy wykonawcy.  Wykonawca nie przystąpił do realizacji części montaży instalacji solarnych.

Miasto Kraśnik ogłosiło nowy przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na dokończenie realizacji zadania. Otwarcie ofert w ramach w/w przetargu nastąpi w dniu 24-03-2015. Przewidywany termin zakończenia realizacji instalacji to 31-05-2015. W związku z powyższym montaż instalacji na Państwa budynkach nastąpi w miesiącach kwiecień-maj.

 Jednocześnie pragniemy poinformować, że szczegółowy termin montażu instalacji na Państwa budynkach będzie uzgadniany indywidualnie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 

/-/
opublikowano: 11.02.2015r.