Aktualności

TERMIN I NUMER KONTA DO WPŁAT ZA ZESTAWY SOLARNE

Informujemy, że kwotę  udziału w projekcie „Nowa Energia dla Kraśnika”  należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Kraśnik

nr 60 1240 5497 1111 0010 5223 4290 lub w kasie Urzędu Miasta Kraśnik.

Wpłatę należy uiścić w dwóch ratach w następujących terminach :

1) 500,00 zł w terminie do 15 września 2013 r.

2) 500,00 zł (dla zestawów solarnych przeznaczonej dla rodzin do 4 osób) lub 1 000,00 zł.

(dla zestawów solarnych przeznaczonego dla rodzin powyższej 4 osób) w terminie

miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

opublikowano: 17.07.2014r.